Kipsitööd

STRAF OÜ pakub kipsitöid peamiselt suuremamahulistele objektidele. Aastatepikkusele kogemusele oleme kindlad, et suudame pakkuda kvaliteetset teenust ning saame hakkama ka keerulisemate lahendustega. Kasutame kvaliteetseid ja kontrollitud materjale. Järgime head ehitustava ja peame kinni esitatavatest nõuetest.

Gyproc süsteemid

Knauf süsteemid

Raintar süsteemid